Wat ons beweegt

Slimmer, efficiënter, duurzamer

Gemeenten staan voor ambitieuze en complexe opgaven in de transitie naar de circulaire economie. Nederland wil de omslag maken naar een samenleving zonder afval, waarin producten worden gedeeld, gerepareerd en hergebruikt, en waarin ook radicaal efficiënter en duurzamer wordt omgegaan met bouw- en grondstoffen.

De grote uitdaging is niet meer OF, maar HOE gemeenten de komende jaren vraag en aanbod van hun bouw- en grondstoffen steeds slimmer, efficiënter en duurzamer op elkaar kunnen afstemmen. Zowel in hun projecten als in de eigen bedrijfsvoering.

Wij zien het als onze missie om gemeentelijk organisaties te ondersteunen in die transitie door hen te helpen met het creëren van een eigen, moderne beheersomgeving voor Bouw & Grondstoffencoördinatie.

Een stip op de horizon

Van coördinatie naar waardecreatie

In de circulaire economie blijven bouw- en grondstoffen hun waarde behouden. Hierbij wordt steeds nadrukkelijker rekening gehouden met de toekomstige vraag naar grondstoffen, maar ook met de eisen die toekomstig circulair gebruik mogelijk maken.

In onze stip op de horizon krijgt de toepassing van circulaire principes een vaste plek in het werkveld van Bouw & Grondstoffencoördinatie en verschuift daarmee het accent van coördinatie naar waardecreatie.

Deze accentverschuiving vraagt van gemeentelijke organisaties een andere manier van werken en samenwerken, vanuit een meer regisserende rol met meer zicht, grip en controle over bouw- en grondstoffenstromen door de gehele kolom: bij het verwijderen, bewaren en toepassen.

Waar zet u de stip op de horizon?

Samen op zoek naar concrete antwoorden

Vijf belangrijke HOE vragen voor gemeentelijke organisaties

 1. Hoe leggen we een basis voor een betrouwbare, eenduidige materialeninventarisatie?
 2. Hoe brengen we vraag en aanbod van onze bouw- en grondstoffen structureel in kaart?
 3. Hoe kunnen we onze projecten, waarin het hergebruik van bouw- en grondstoffen een belangrijke rol speelt, zo efficiënt en duurzaam mogelijk organiseren?
 4. Hoe borgen we dat wettelijke eisen, randvoorwaarden en circulaire principes worden toegepast in al onze uitvragen, bestekken en contracten, en wat betekent dat voor onze eigen interne bedrijfsvoering?
 5. Hoe kunnen we vanuit een meer datagestuurde manier van werken de transparantie in de uitvoeringsketen bevorderen?

Voor welke belangrijke vragen staat uw gemeente?

Transparantie tot op dossierniveau

BISSI: Het beheersysteem voor bouw- en grondstoffen

BISSI

In het kort

 • Specifiek ingericht voor bouw- en grondstoffen
 • Cloud-based beheersysteem voor de vastlegging en archivering van alle transacties
 • Proces- en statusgedreven
 • Alle relevante informatie en documentatie gekoppeld aan 1 uniek dossier
 • Ondersteunt koppelingen en uitwisseling van gegevens met andere applicaties, voor o.a. digitale begeleidingsbrieven en opslag
 • Veilig platform met state-of-the-art systeem en informatiebeveiliging
 • Voldoet aan de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Hoe we werken

Vastleggen, verrijken en ontsluiten

TMBT ziet haar rol als die van kennis- en organisatiepartner. Wij analyseren, adviseren en bieden hands-on support.

Wij maken samen met u de behoefte aan het ontsluiten en praktisch toepasbaar maken van relevante kennis, data en informatie op het gebied van Bouw & Grondstoffencoördinatie binnen de eigen organisatie inzichtelijk.

We bepalen samen met u de voorwaarden waaraan uw eigen, moderne beheersomgeving voor de coördinatie van bouw- en grondstoffen moet voldoen. En we helpen u met de concrete vertaalslag naar inrichting en uitvoering.

TMBT werkt vanuit een bewezen, pragmatische aanpak. Hierin zetten we het vastleggen, verrijken en ontsluiten van relevante kennis, processen en gegevens in de gemeentelijke organisatie centraal.

Contact

Wilt u meer weten? Of zit u nog met belangrijke vragen?

Neem dan vooral contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek!

reCAPTCHA is required.

TMBT

Postadres

Kiekendiefstraat 2
4302 WV Zierikzee

Bel

+31 (0)6 22 80 29 28

E-mail
TMBT B.V.

Handelsregister 56563515